Agnus - pohrebné služby

O násPonúkame Vám kvalitné, profesionálne a komplexné pohrebné služby.

V najťažších chvíľach života stojíme pri Vás a spolu s Vami odprevadíme s úctou a pokorou Vašich najbližších cestou na večnosť.

Náš personál Vás odbremení od úradných záležitostí a všetko vybaví za Vás.

SlužbyPonúkame

Poradenstvo a kompletná administratíva

Organizácia pohrebných obradov

Výkopové práce

Prevozy zosnulých

Zabezpečenie kremácie

Predaj vencov, rakiev, urien

Dosekávanie a renovácia písma na pomníkoch

Možnosť financovania pohrebných služieb na splátky

PostupPostup v prípade úmrtia

Potrebné náležitosti k vybaveniu pohrebu:

• Občiansky preukaz zosnulého (príp. potvrdenie o jeho strate)

• Občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu

• List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

• Oblečenie pre zosnulého

• Príp. doklad od hrobového miesta

Agnus pohrebné služby Vám na základe splnomocnenia vybavia úmrtný list na matrike a v prípade, že sa nemôžete dostaviť do našej kancelárie, všetko môžeme vybaviť z Vášho domova, poradíme a zabezpečíme všetko potrebné k dôstojnému pohrebu či kremácii Vášho drahého zosnulého.

V prípade, že úmrtie nastalo doma

Kontaktujte tiesňovú linku na telefónnom čísle 112 a nahláste podozrenie z úmrtia. Lekár následne vykoná prehliadku a ak potvrdí úmrtie, vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, kde uvedie ďalší postup a teda pochovanie v zákonnej lehote alebo nariadenie pitvy. V prípade pochovania v zákonnej lehote poverený zástupca kontaktuje vybranú pohrebnú službu, ktorá prevezme telo zosnulého a prevezie do chladiaceho zariadenia a dohodne s Vami ďalšie náležitosti (obrad, výzdoba, výber truhly, zabezpečenie úradných formalít a pod,)

V prípade nariadenia pitvy, lekár zabezpečí odvoz zosnulého zazmluvnenou pohrebnou službou s úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici

Personál nemocnice Vás kontaktuje a poskytne informácie o úmrtí a mieste, kde bol zosnulý prevezený. Vami vybraná pohrebná služba prevezme telo zosnulého a prevezie do chladiaceho zariadenia a dohodne s Vami ďalšie náležitosti (obrad, výzdoba, výber truhly, zabezpečenie úradných formalít a pod.)

V prípade, že úmrtie nastalo v sociálnom zariadení

Personál sociálneho zariadenia Vás kontaktuje a poskytne všetky potrebné informácie. Vami vybraná pohrebná služba prevezme telo zosnulého a prevezie do chladiaceho zariadenia a dohodne s Vami ďalšie náležitosti (obrad, výzdoba, výber truhly, zabezpečenie úradných formalít a pod.)

RecenziePovedali o nás

Odporúčam.

Ratings
Igor Dubovec

Skvelý prístup a ochota. Vrelo odporúčam.

Ratings
Patrik Vrbata